Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge personer med funktionsnedsättning miljöombyte samtidigt som deras anhöriga får avlastning.

Vi strävar efter att ge barnen och ungdomarna en god vistelse i en trygg miljö med varierande aktiviteter. Varje lördag under deras helgvistelser samt lovdagar åker vi på någon form av utflykt som till exempel bad, museum, vandra i naturen, bowling och bio. Barnen och ungdomarna får medverka i aktiviteten utifrån sina egna förutsättningar.
Insatsen kan erbjudas regelbundet, vid akuta behov, kortare eller längre tid och under dygnets alla timmar. Insatsen kan erbjudas på kommunens verksamhet på Fredsgatan 6 men även genom lägervistelse och kontaktfamilj.

På vår Korttids på Fredsgatan 6 arbetar vi för att ge:

  • Varierande aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål
  • En trygg och meningsfull vistelse
  • Gemenskap
  • Rekreation
  • Förberedelse för vuxenlivet
  • Möjlighet att utveckla självförtroende och självkänsla
  • Avlastning för föräldrarna

Insatsen ansöks hos LSS-handläggare som utreder, bedömer och beslutar om eventuell insats och dess omfattning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.