Ledsagning

Ledsagarservice betyder att du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd av en person som följer med dig för att du ska kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Ledsagaren följer med dig som har en funktionsnedsättning till aktiviteter utanför hemmet några timmar i månaden. När och var träffarna sker och vad ni hittar på vid era träffar bestäms tillsammans utifrån de önskemål och behov som finns hos personen som får kontaktperson.

I insatsen ingår ingen omvårdnad, men ledsagaren bistår med den hjälp som kan behövas i samband med ledsagningen och som inte kan vänta.
Ledsagarservice sker i närområdet och längre resor ingår ej.

Vem kan få ledsagarservice?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få ledsagarservice.

Hur får jag ledsagarservice?

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om ledsagarservice hos Höörs kommuns LSS-handläggare. Ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till Höörs kommun är det en LSS-handläggare som utreder om du har rätt till ledsagarservice. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver för stöd. Du kan också behöva lämna ett intyg från exempelvis från läkare eller psykolog till LSS-handläggaren.
Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.
Om dina behov ändras, det vill säga om du skulle behöva mer eller mindre hjälp, måste du informera LSS-handläggaren. Då kommer beslutet om ledsagarservice att prövas på nytt.

Om jag inte får ledsagarservice?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får ledsagarservice, kan du överklaga beslutet.
I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Vad kostar det?

Att ha ledsagarservice kostar inget för dig men du betalar för dina egna personliga utgifter i samband med aktiviteter du gör med din ledsagare. Kommunen ersätter ledsagarens eventuella utgifter enligt Höörs kommuns riktlinjer för omkostnader.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.