Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn kan ges till skolbarn från tolv års ålder med funktionshinder som behöver tillsyn före och efter skoldagen samt på loven.

Korttidstillsyn finns på Korttids, på Fredsgatan 6. På Korttids äts ett lättare mellanmål och görs någon form av aktivitet på stället. På skollov och studiedagar då ungdomarna har möjlighet att vara hela dagarna på korttids åker vi på någon form av utflykt som till exempel bad, museum, vandra i naturen, bowling, bio, med mera. Barnen och ungdomarna får medverka i aktiviteterna utifrån sina egna förutsättningar.

Insatsen ansöks hos LSS-handläggare som utreder, bedömer och beslutar om eventuell insats och dess omfattning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.