Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning enligt LSS

Du  som har funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete så kan du få meningsfull sysselsättning genom så kallad daglig verksamhet.

Den dagliga verksamheten innebär att du får stimulans och möjlighet att utvecklas. Du får ingå i en gemenskap med andra. Arbetsuppgifterna är så långt det är möjligt anpassade efter dina behov och intressen.

Du kan både jobba på egen hand och tillsammans med andra i en grupp.

Personal på daglig verksamhet har kunskap om din funktionsnedsättning och kan ge dig rätt stöd.

Du som jobbar i daglig verksamhet får en habiliteringsersättning. Du betalar ingen skatt för din ersättning. Du kan också ha rätt till aktivitetsersättning, hör av dig till försäkringskassan som hjälper dig med information och ansökan.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få daglig verksamhet. Du får inte ha något annat arbete eller gå en utbildning. Du måste också ha en nedsatt arbetsförmåga och tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt LSS. Du kan få daglig verksamhet längst till och med den månad du fyller 67 år.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet för att få sysselsättning. Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt.

Arbetsuppgifterna på daglig verksamhet är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Vi arbetar i smågrupper med handledare.

Det finns även möjlighet att arbeta på ett företag tillsammans med en handledare på arbetsplatsen.

Vårt mål är att skapa en utvecklande, stimulerande och meningsfullt arbete för dig med funktionsnedsättning.

Hur får jag daglig verksamhet?

Du själv eller din företrädare ansöker om daglig verksamhet hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en LSS-handläggare som utreder om du har rätt till daglig verksamhet. LSS-handläggaren träffar dig för att samtala om ditt behov av sysselsättning. Du kan också behöva lämna intyg från exempelvis från läkare eller psykolog.

Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Om jag inte får daglig verksamhet

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får daglig verksamhet, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Vad kostar det?

Daglig verksamhet kostar ingenting för dig men du får själv betala för resor till och från daglig verksamhet samt för mat och dryck. Du kan också ansöka om arbetsresor på Skånetrafiken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.