Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Elda utomhus

Att elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld kan innebära risker och olägenheter för andra. Det finns vissa regler för hur och var du får elda och i vissa sammanhang kan det råda eldningsförbud.

Oavsett om du planerar att elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld så måste du först ta reda på om du får elda eller inte. Det kan råda eldningsförbud eller så kan det finnas andra restriktioner där du har tänkt elda. För att vara säker på vad som gäller får du gärna kontakta oss på kommunen.

Generella förhållningsregler inom Höörs kommun

Höörs kommun har särskilda förhållningsregler för eldning utomhus. Reglerna finns till av olika skäl, huvudsakligen för att:

  • Undvika brandspridning.
  • Undvika onödiga utryckningar för räddningstjänsten på grund av att förbipasserande tror att en eldning är okontrollerad.
  • Undvika olägenheter från brandrök för grannar och andra personer i omgivningen.

Följande generella förhållningsregler gäller inom Höörs kommun:

  • Dispens krävs för att elda trädgårdsavfall
  • Eldning får inte ske inom detaljplanerat område från 1 april till 30 september.
  • Eldning bör inte ske vid vindstyrka över 10 meter per sekund.
  • Eldning bör inte ske efter mörkrets inbrott.
  • Eldning bör inte ske i närheten av elektriska luftledningar.
  • Röken bör inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.

Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten Skånemitt, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något. Det innebär ingen kostnad för dig som fastighetsägare eller ansvarig för eldningen om räddningstjänsten får larm och genomför en utryckning på grund av din eldning. Du bör ändå vidta åtgärder för att undvika onödiga utryckningar, eftersom det utgör en kostnad för samhället.

Eget ansvar

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och tänk efter före. Du är ansvarig för att kontrollera om eldning är tillåtet och lämpligt. Du är även ansvarig för att se till så att elden inte sprider sig, även om eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet kan leda till åtal.

När det är torrt i marken ska du vara mycket försiktig. En enda gnista kan räcka för att orsaka en gräsbrand som kan få förödande konsekvenser. Även om det inte råder eldningsförbud kan brandrisken vara hög och du bör hålla dig uppdaterad på brandriskprognosen.

Du behöver alltid ha släckredskap till hands. En hink med vatten kan räcka, men vid en större eld kan krävas att du har vattenslangen redo.

Regler vid eldning

Eldning av trädgårdsavfall ska ske i ihopsamlade, väl avgränsade högar alternativt i särskilt anordnad eldningstunna. Du får elda ris, kvistar och grenar, men inte löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök.

Elda minst tio meter från byggnader och annat som kan komma till skada. Ska större bål eldas rekommenderas ett skyddsavstånd på 75 meter. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas. Elda aldrig på berghällar, de kan spricka.

Bevaka elden under hela eldningen och kontrollera platsen igen några timmar efter att elden släckts. Ha mobiltelefon redo för att kunna larma 112 om något går fel.

Särskilda regler vid eldning i större skala

Det finns några generella förhållningsregler som du bör känna till när du ska elda i större skala. Ytbränning av åkermark får endast göras på fribelägna väl avgränsade områden. Strängbränning är då den lämpligaste metoden.

Avståndet till byggnader måste vara minst 75 meter och avståndet till växande gröda minst 40 meter.

Avgränsning av bränningsplatsen måste göras. Avvattning eller uppröjning med minst två meters bredd och att område med minst tio meters bredd befrias från halm godtas som avgränsning.

Elden måste bevakas tills risken för brandspridning upphört. Släckredskap måste finnas till hands, till exempel vattenslang, vattenspridare eller gödselspridare med vatten. Askhögen måste kontrolleras efter eldningen för att bland annat förhindra glödbrand.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.