Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Begravning av djur, djurkyrkogård

Som djurägare i Höörs kommun har du möjlighet att få ditt djur begravt vid kommunens minneslund. Minneslunden är avsedd för mindre husdjur såsom hundar, katter, kaniner och liknande. Har du en häst som dött vid hög ålder kan du även få begrava den, men då på en annan lämplig plats.

Minneslunden ligger i utkanten av Höörs södra delar, i anslutning till koloniområdet och brukshundsklubben.

Regler för minneslunden för smådjur

  • Djurägaren ska vara mantalsskriven i Höörs kommun.
  • Endast kremerade djur kan begravas.
  • Platsen upplåts för en tid av fem år och en kostnad av 500 kr inkl. moms. I detta pris ingår begravning på plats i direkt anslutning till minneslunden.
  • Ansökan om djurbegravningsplats sker genom blanketten ”Ansökan om djurbegravning”. Blanketten fylls i och skickas till Samhällsbyggnadssektor. När betalning skett kan begravning ske. Gravplatsen är då arrenderad i fem år.
  • Nedgrävning av aska sköts av gatu- och parkenheten. Urna eller annan behållare med aska lämnas till personal på gatu- och parkenheten på överenskommen tid.
  • Minneslunden underhålls av gatu- och parkenheten.

Begravning av häst – Trotjänarbegravning

Sedan 2015 behövs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att få gräva ner döda hästar. Du måste däremot ha medgivande från miljöenheten och komma överens om en lämplig plats. Hästen ska kunna bedömas som trotjänare, det vill säga ha en hög ålder.

Platsen för nedgrävning ska vara ett plant fält som ligger på betryggande avstånd från bostadshus, vattendrag, sjöar, dammar och andra känsliga objekt

Generellt bör gropen vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord, detta för att hindra att kroppen grävs upp av vilda djur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.