Hundar, katter och andra husdjur

Om du skaffar ett husdjur måste du behandla det väl och skydda djuret mot sjukdom och lidande. Djuret ska också ha möjlighet att leva ett så naturligt liv som möjligt. Djurskyddslagen gäller för alla husdjur och även andra djur som hålls i fångenskap.

Även om du själv uppfattar din hund som ofarlig, kan det hända att andra kanske är rädda eller blir störda av den.

Är du djurägare har du ett ansvar för att ditt djur inte stör eller skrämmer andra människor eller djur. Det finns regler du måste följa om du vill äga en hund eller katt.

Regler och ansvar

Äger du en hund är det du som är ansvarig för allt som din hund gör. Om din hund skadar någon eller något är det du som är ersättningsskyldig. Ditt ansvar framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Du är skyldig att sköta din hund så att inte andra människor störs till exempel av hundskall. Du ska bara lämna hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård om du är absolut säker på att den inte ylar eller skäller.

Hundlatriner

Det är viktigt att du plockar upp efter din hund. Ta med en plastpåse när du rastar hunden. Plocka upp bajset och släng det i någon av de hundlatriner eller papperskorgar som finns uppsatta runt om i kommunen. Kom ihåg att det som göms i snö kommer fram i tö. Det är inte speciellt trevligt att trampa i hundbajs.

Koppeltvång

Inom tätbebyggt område måste alltid hunden vara kopplad. Under perioden 1 mars till 20 augusti får du inte ha din hund lös i områden där det kan finnas vilda djur. Du måste alltså alltid ha din hund kopplad under denna tid i dessa områden.

Resten av året ska du hålla din hund så att den inte riskerar att springa efter vilt, om den inte deltar i jakt.

Måste jag märka min hund?

Alla hundar i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Märkning och registrering ska göras innan hunden är fyra månader om du skaffar den som valp, annars inom fyra veckor om hunden är äldre än tre månader. Vid ägarbyte är det viktigt att du meddelar det till ägarregistret. Det är Jordbruksverket som administrerar registret.

Mer information hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Katter

Katter är mer självständiga djur än till exempel hundar och brukar få röra sig fritt. Som kattägare är det dock viktigt att du håller katterna under sådan tillsyn att de inte orsakar olägenhet för de kringboende. De största problemen med lösspringande katter är att de kan förorena till exempel sandlådor och rabatter. Vill du inte ha katter i din trädgård ska du aldrig mata en främmande katt eftersom detta kan få den att återkomma och dra till sig fler katter.

Kontakt

Om du blir attackerad av ett djur, till exempel en aggressiv hund, ska du ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Det är även till polisen du anmäler om du ser ett lösspringande djur.

Om du ser att ett djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen i Skåne. Du kan vara anonym vid en anmälan. Är det akut och du inte kan nå länsstyrelsen ska du ringa till polisen istället.

Om du blir störd av ett djur, till exempel av att en hund skäller ska du i första hand kontakta ägaren. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på miljöenheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.