Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Begravning av djur, djurkyrkogård

Som djurägare i Höörs kommun har du möjlighet att få ditt djur begravt vid kommunens minneslund. Minneslunden är avsedd för mindre husdjur såsom hundar, katter, kaniner och liknande. Har du en häst som dött vid hög ålder kan du även få begrava den, men då på en annan lämplig plats.

Minneslunden ligger i utkanten av Höörs södra delar, i anslutning till koloniområdet och brukshundsklubben.

Regler för minneslunden för smådjur

  • Djurägaren ska vara mantalsskriven i Höörs kommun.
  • Endast kremerade djur kan begravas.
  • Platsen upplåts för en tid av fem år och en kostnad av 500 kr inkl. moms. I detta pris ingår begravning på plats i direkt anslutning till minneslunden.
  • Ansökan om djurbegravningsplats sker genom blanketten ”Ansökan om djurbegravning”. Blanketten fylls i och skickas till Samhällsbyggnadssektor. När betalning skett kan begravning ske. Gravplatsen är då arrenderad i fem år.
  • Nedgrävning av aska sköts av gatu- och parkenheten. Urna eller annan behållare med aska lämnas till personal på gatu- och parkenheten på överenskommen tid.
  • Minneslunden underhålls av gatu- och parkenheten.

Begravning av häst – Trotjänarbegravning

Sedan 2015 behövs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att få gräva ner döda hästar. Du måste däremot ha medgivande från miljöenheten och komma överens om en lämplig plats. Hästen ska kunna bedömas som trotjänare, det vill säga ha en hög ålder.

Platsen för nedgrävning ska vara ett plant fält som ligger på betryggande avstånd från bostadshus, vattendrag, sjöar, dammar och andra känsliga objekt

Generellt bör gropen vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord, detta för att hindra att kroppen grävs upp av vilda djur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.