Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter, ägare, inteckningar och taxeringsvärden.

Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter redovisas också i registret.

Informationen är uppdelad i tre delar:

  • Allmän del – Denna del innehåller uppgifter om fastigheter och deras ursprung, församling, samfälligheter, rättigheter, koordinater, areal, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser.
  • Taxeringsdel – Här finns uppgifter om fastigheters taxeringsvärden, gällande mark och byggnader.
    Skatteverket ansvarar för och uppdaterar uppgifterna i taxeringsdelen.
  • Inskrivningsdel – Inskrivningsdelen innehåller uppgifter om fastigheters ägare, inteckningar och avtalsrättigheter.

Det statliga lantmäteriet är en inskrivningsmyndighet och ansvarar för och uppdaterar uppgifterna på inskrivningsdelen.

Kvalitén på innehållet i fastighetsregistret är hög men informationen är inte helt fullständig bland annat vad gäller samfälligheter och servitut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.