Geografisk information och kartor

Geoinfo Mittskåne är ett samarbete mellan Höörs kommun och Hörby kommun inom området kartor, GIS och mätning. Vi arbetar med insamling, lagring och tillhandahållande av geografisk information.

Geoinfo Mittskånes uppdrag är att tillgodose kommunerna med grundläggande geografiska data såsom primärkarta, översiktskarta, ortofoto och belägenhetsadresser samt följdprodukter från dessa. Vi utför också olika typer av beräkningar, mätningar, GIS-analyser och 3D-visualiseringar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.