Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter, ägare, inteckningar och taxeringsvärden.

Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter redovisas också i registret.

Informationen är uppdelad i tre delar:

  • Allmän del – Denna del innehåller uppgifter om fastigheter och deras ursprung, församling, samfälligheter, rättigheter, koordinater, areal, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser.
  • Taxeringsdel – Här finns uppgifter om fastigheters taxeringsvärden, gällande mark och byggnader.
    Skatteverket ansvarar för och uppdaterar uppgifterna i taxeringsdelen.
  • Inskrivningsdel – Inskrivningsdelen innehåller uppgifter om fastigheters ägare, inteckningar och avtalsrättigheter.

Det statliga lantmäteriet är en inskrivningsmyndighet och ansvarar för och uppdaterar uppgifterna på inskrivningsdelen.

Kvalitén på innehållet i fastighetsregistret är hög men informationen är inte helt fullständig bland annat vad gäller samfälligheter och servitut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.