Köldmedier

Köldmedier är ämnen som finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Eftersom köldmedier bidrar till växthuseffekten måste den som har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Den 1 januari 2015 trädde EU:s förordning 517/2014 ikraft och ett av de områden som påverkas är intervallen för kontroll av köldmediasystem. Hur ofta kontrollerna ska göras beror på mängden koldioxidekvivalenter (CO2e) och om anläggningen har ett läckagevarningssystem. Gå in på anläggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag för att få reda på hur ofta din anläggning ska kontrolleras. Kontrollerna ska göras av en certifierad kylentreprenör.

Nya regler från 1 januari 2020

Förbud mot påfyllning av köldmedier med ett GWP-värde överstigande 2500 gäller från och med den 1 januari 2020 . De vanligaste förekommande köldmedierna som påverkas av detta är R404A och R507. Ta kontakt med din kyltekniker eller oss på miljöenheten om du har frågor!

Läs mer om reglerna

Vägledning för butiker och andra verksamheter som blir berörda av förbudet

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser – Förbudet hittas i artikel 13: Kontroll av användning

Installation av nytt aggregat

Ska du installera ett aggregat på 14 ton CO2e eller mer, ska detta anmälas till miljöenheten i god tid före installationen. Kravet att anmäla gäller både vid nya verksamheter och vid utökningar.

Lämna in en årsrapport

En årsrapport ska lämnas in om det totalt finns 14 ton CO2e köldmedium eller mer i en verksamhet. Senast den 31 mars ska rapporten lämnas in till miljöenheten och ska omfatta föregående kalenderår. Aggregat med mindre än fem ton CO2e behöver inte räknas in i den totala mängden eller tas med i rapporten. Den ska även innehålla nya och skrotade aggregat samt kontroll från installationer. Kontrollerna av anläggningen ska göras av certifierad personal och det är ditt ansvar som operatör att kontrollera att certifikatet är giltigt. Det kan du göra på Incert Online.

Det är operatören, det vill säga den som har ansvaret för anläggningen, som är ansvarig att utföra kontroll och lämna in årsrapport.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.