Köldmedier

Köldmedier är ämnen som finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Eftersom köldmedier bidrar till växthuseffekten måste den som har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Lagstiftningen inom köldmedieområdet genomgår just nu förändringar. En ny f-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och en ny svensk lagstiftning om fluorerade växthusgaser trädde i kraft 1 januari 2017.

Nya regler gällande läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden köldmedier anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen. Hur ofta kontrollerna ska göras beror på mängden CO2e och om anläggningen har ett läckagevarningssystem. Gå in på anläggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag för att få reda på hur ofta din anläggning ska kontrolleras. Kontrollerna ska göras av en certifierad kylentreprenör.

Lämna in en årsrapport

En årsrapport ska lämnas in om det totalt finns 14 ton CO2e köldmedium eller mer i en verksamhet. Senast den 31 mars ska rapporten lämnas in till miljöenheten och ska omfatta föregående kalenderår. Aggregat med mindre än fem ton CO2e behöver inte räknas in i den totala mängden eller tas med i rapporten. Den ska även innehålla nya och skrotade aggregat samt kontroll från installationer.

Det är operatören, det vill säga den som har ansvaret för anläggningen, som är ansvarig att utföra kontroll och lämna in årsrapport.

Installation av nytt aggregat

Ska du installera ett aggregat på 14 ton CO2e eller mer, ska detta anmälas till miljöenheten i god tid före installationen. Kravet att anmäla gäller både vid nya verksamheter och vid utökningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.