Hushållet

I våra hem har vi många kemiska produkter. Det är svårt att veta hur de påverkar människor och miljö. Inte ens forskarna vet vilken effekt blandningen av olika kemikalier har på oss. En del arter och individer är dessutom känsligare än andra.

Genom att tänka efter redan när du köper en vara kan du minska gifterna i miljön. Titta gärna efter miljömärkta alternativ.

Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer.

Kläder och textilier

I både produktionen av råvarorna till och framställningen av textilier används många kemikalier. Omgivningen där de tillverkas påverkas, men även du som användare. Du kan bidra till bättre förhållande både hemma och i produktionsländerna. Välj material med liten miljöpåverkan. Köp material av bra kvalité som håller länge. Välj textiler som producerats utan giftiga ämnen i färgning och annan beredning.

Avloppsvatten

När du tvättar dina kläder sköljs gifterna i kläderna ut och hamnar i avloppsvattnet. De rengöringskemikalier som du använder i hemmet hamnar också i avloppet.

Om du äter mat som innehåller rester av bekämpningsmedel kommer en del av gifterna att hamna i avloppet. Resten binds i din kropp för kortare eller längre tid. Även läkemedel som du äter hamnar i avloppsvattnet.

I våra reningsverk kommer en del gifter att försvinna men det mesta hamnar i slammet eller följer med det renade vattnet ut. I reningsverken samlas allas bidrag av kemikalier.

Bekämpningsmedel i trädgården

Det är lätt att tro att den lilla mängd som du använder i din trädgård inte spelar någon roll. Kom då ihåg att många som använder lite också blir en stor mängd. Fundera innan du använder bekämpningsmedel om det finns miljövänliga alternativ. De gifter som används blir ofta kvar länge i miljön och påverkar kommande generationer.

Sopsortering

Kemikalier och bekämpningsmedel ska inte slängas bland vanliga sopor. Lämna dem istället som farligt avfall på återvinningscentralen på Verkstadsgatan 3 i Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.