Delårsrapporter

Under året följs ekonomin och de tagna målen för de olika verksamheterna upp via en delårsrapport.

Syftet med delårsrapporten, som omfattar perioden januari till augusti, är att kontrollera om kommunen följer antagen budget. Rapporten innehåller både en rapport om hur det har gått under årets första åtta månader, samt en prognos för resten av året.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.