Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av året som gått. Här redovisas vad verksamheten kostat, vilka inkomster kommunen haft och hur kommunens ekonomi ser ut vid årets slut.

Här finns även en uppföljning av om kommunen nått uppsatta mål. Genom årsredovisningen kan du få en bra överblick över vad som har hänt i kommunen och de kommunala bolagen, vilka utmaningar som finns och vilka satsningar som har gjorts.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.