Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av året som gick. Här redovisas vad verksamheten kostat, vilka inkomster kommunen haft och hur kommunens ekonomi ser ut vid årets slut. Här finns även en uppföljning av om kommunen nått uppsatta mål.

För år 2016 har vi gjort en integrerad årsredovisning, som även omfattar hållbarhetsfrågor och där kopplingen mellan ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat ska vara tydligare. Redovisningen har tagits fram med hjälp av ett internationellt ramverk.

Omvärldsbevakning och framtidsspaning

En integrerad årsredovisning blickar även framåt. Omvärldsbevakning och framtidsspaning är viktigt för planering och god framförhållning. Befolkningsförändringar, miljöfrågor och ny lagstiftning är bara några exempel på omvärldsfaktorer som påverkar kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.