Budget och verksamhetsplanering

Budget är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna används till.

I budgeten bestäms vad verksamheterna ska använda pengarna till. Den beskriver också hur Höörs kommuns vision ska uppnås genom inriktningsmål. Budgeten sträcker sig över tre år och innehåller budget för första året och planer för år två och tre.

Så används pengarna

Den största kostnaden för kommunerna är utbildning, vård och omsorg.
Nedan kan du se hur mycket resurser respektive nämnd använder av en hundralapp enligt budget 2018.

För- och grundskoleverksamhet          37,34 kronor
Hälsa, vård och omsorg                        33,50 kronor
Kommunövergripande verksamhet        10,41 kronor
Gymnasieverksamhet                              8,10 kronor
Kultur- och fritidsverksamhet                 4,81 kronor
Teknisk verksamhet                                 3,57 kronor
Räddningstjänst                                      1, 54 kronor
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet          0,72 kronor

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.