Skattesatser

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken skattesats som kommuninvånarna ska betala.

Kommunfullmäktige beslutar i november hur mycket vi ska betala i kommunalskatt. Skattesatsen anger hur mycket du betalar i skatt per intjänad hundralapp.

Så här hög är skatten

Skattesatsen för 2017 är 31,62 kronor, varav 20,93 kronor är kommunalskatt och 10,69 kronor är landstingsskatt. Sedan tillkommer begravningsavgift och om du tillhör Svenska kyrkan även kyrkoavgift.

Begravningsavgift: 0,246 kronor i Höörs församling och 0,246 kronor i Ringsjö församling
Kyrkoavgift: 1,13 kronor i Höörs församling och 1,18 kronor i Ringsjö församling

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.