Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Skattesatser

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken skattesats som kommuninvånarna ska betala.

Kommunfullmäktige beslutar i november hur mycket vi ska betala i kommunalskatt. Skattesatsen anger hur mycket du betalar i skatt per intjänad hundralapp.

Så här hög är skatten

Skattesatsen för 2018 är 32,57 kronor, varav 21,88 kronor är kommunalskatt och 10,69 kronor är landstingsskatt.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Till skatten kommer begravningsavgift och om du tillhör Svenska kyrkan även kyrkoavgift. Begravningsavgiften är 0,246 kronor i Höörs församling och 0,246 kronor i Ringsjö församling. Kyrkoavgiften är 1,13 kronor i Höörs församling och 1,18 kronor i Ringsjö församling.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.