Budget och verksamhetsplanering

Budget är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna används till.

I budgeten bestäms vad verksamheterna ska använda pengarna till. Den beskriver också hur Höörs kommuns vision ska uppnås genom inriktningsmål. Budgeten sträcker sig över tre år och innehåller budget för första året och planer för år två och tre.

Så används pengarna

65 procent av Höörs kommuns verksamhet finansieras av skattemedel. Den största kostnaden för kommunerna är utbildning, vård och omsorg.
För varje hundralapp som kommunen får fördelas pengarna på det här viset:

  • 38,16 kronor går till för- och grundskoleverksamhet.
  • 34,01 kronor går till hälsa, vård och omsorg.
  • 8,61 kronor går till gymnasieverksamhet.
  • 7,16 kronor går till kommunövergripande verksamhet.
  • 5,46 kronor går till teknisk verksamhet.
  • 4,73 kronor går till kultur- och fritidsverksamhet.
  • 1,49 kronor går till räddningstjänst.
  • 0,38 kronor går till miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.