Delårsrapporter

Kommunens ekonomi följs löpande under året, men under hösten sker en mer noggrann uppföljning som presenteras i en delårsrapport.

Delårsrapporten berättar hur det har gått under årets första åtta månader. Den beskriver också  prognosen för resten av året. Syftet med delårsrapporten är att se om kommunen följer budget, men också att se ifall verksamheten når de mål som satts upp, det vill säga vad som kommer ut av de pengar som sätts in.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.