Skattesatser

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Skatten används för att finansiera den kommunala verksamheten, som till exempel skolor, äldreboenden och skötsel av grönytor och parker. Varje kommun bestämmer själv vilken skattesats som kommuninvånarna ska betala.

Kommunfullmäktige beslutar i november varje år hur hög kommunalskatten ska vara. Skattesatsen anger hur många kronor du betalar i skatt per intjänad hundralapp.

Så här hög är skatten

Skattesatsen för 2024 är 32,93, varav 21,75 är kommunalskatt och 11,18 kronor är regionskatt.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Till skatten kommer begravningsavgift och om du tillhör Svenska kyrkan även kyrkoavgift. Begravningsavgiften är 0,277 kronor i Höörs församling och 0,277 kronor i Ringsjö församling. Kyrkoavgiften är 1,13 kronor i Höörs församling och 1,28 kronor i Ringsjö församling.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.