Björkens Demenscentra

Björkens demenscentra drivs i antroposofisk anda vilket innebär ett helhetstänkande där alla sinnen tillfredsställs

Under ett och samma tak finns alla verksamheter samlade för personer med demens sjukdom. Här finner du både dagverksamhet, korttidsboende och särskild boende. Det finns ett tillagningskök där nästan all mat lagas från grunden. Vi serverar husmanskost med ekologiska råvaror i så storutsträckning som möjligt.

Inför eventuell flytt

Innan du flyttar till Björkens Demenscentra har du haft kontakt med en biståndshandläggare där du ansökt och eventuellt blivit beviljad plats på särskilt boende. Innan du flyttar till Björkens Demenscentra kommer du att teckna ett hyreskontrakt. Lägenheten består av ett rum som möbleras av hyresgästen med egna möbler och personliga ägodelar. Säng och madrass ingår i boendet. Alla lägenheter har medicinskåp, garderob och värdeskåp. Trygghetslarm och egen toalett och dusch finns i alla lägenheter. En kontaktperson utses till dig som kan stödja dig i olika situationer.

Hur arbetar vi

På Björkens Demenscentra finns det 29 lägenheter och 7 korttidsrum fördelade på två våningar.  Vi som arbetar här är specialistundersköterskor, vårdbiträden och servicevärd. Vi har även tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns och är behovsprövat. Vi arbetar utefter ett funktionsstödjande förhållningssätt, vilket innebär att vi arbetar för att med personalens hjälp och stöd bevara dina egna förmågor så långt det är möjligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.