Information gällande coronavirus (covid-19)

Höörs kommun följer utvecklingen av coronapandemin mycket noga och följer Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Skolverkets rekommendationer och riktlinjer. Beredskapsläget i kommunen är höjt och kommunen vidtar åtgärder där det bedöms nödvändigt.

Antal smittade av coronavirus ökan och smittan finns allmänt  i samhället. Det ökar sannolikheten för att enskilda medarbetare i Höörs kommun kommer att testa positivt för coronavirus (covid-19). Medarbetare kan ha smittats i privatlivet, men också i sin yrkesutövning. Inom socialtjänsten pågår kontinuerligt smittspårning för att upptäcka eventuellt smittade och begränsa smittspridningen av coronavirus. På grund av sekretess lämnar Höörs kommun inga uppgifter om smittade medarbetare. Den närmaste chefen vet vilka medarbetare som har fått ett positivt eller negativt utslag på sitt covid-19 test. Närmaste chef har ansvar att hantera informationen och vidta lämpliga åtgärder för respektive arbetsplats. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och har ett nära samarbete med Smittskydd Skåne och Vårdhygien.

Den 18 december 2020 gick regeringen ut med skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgen. Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att minska spridningen av coronavirus (covid-19) i samhället. De nya föreskrifterna och råden började gälla den 14 december.

Vanliga år är det många av oss som umgås med många släktingar eller vänner under jul- och nyårshelgerna. Men i år är det inte lämpligt att träffa många människor. Alla i samhället har nu en skyldighet att hjälpas åt att följa råden för att minska smittspridningen av coronavirus.

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du läsa mer om de nya allmänna råden.

Du kan följa statistiken om antal smittade kommuninvånare på Region Skånes webbsida, där man redovisar antal smittade per kommun vecka för vecka.

Höörs kommun redovisar inte antal smittade medarbetare och barn inom kommunal verksamhet på grund av offentlighets- och sekretesslagen. Om en person är bekräftat smittad av covid-19 är det information som är strikt sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Om ensamhet

Just nu behöver vi undvika att träffa många olika personer och att undvika sociala sammanhang där många personer vistas samtidigt. Det här kan göra att man känner sig mer ensam än vanligt. Samtidigt är nära relationer och möten i vardagen viktiga för att må bra.

Om du själv känner dig ensam eller vill tipsa någon annan, finns det tips och stöd att få via stödlinjertelefonjourer (1177) och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind).

Lär dig hantera oro vid covid-19

Coronapandemin och covid-19 skapar oro och rädsla hos många människor. Om du känner en oro som påverkar din vardag kan du få stöd genom ett nätbaserad självhjälpsprogram på 1177.se.
Lär dig hantera oro vid covid-19

Här hittar du mer information

Läs föreskrifterna och råden i sin helhet hos Folkhälsomyndigheten:

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Lägesbild gällande smittade och provtagningar för covid-19 i Skåne

För att minska risken för spridning uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet, i skolan och i privatlivet.

Höörs kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Åtgärder för att stärka besöksnäringen och det lokala näringslivet

Frivilligorganisationer i Höör

Detta kan du göra själv

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

  • Undvik smitta genom att inte röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
  • Så tvättar du händerna – 1177

Prata med barn om coronavirus

Så pratar du med barn om coronaviruset.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.