Lovskola

Lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Huvudmän är skyldiga att enligt skollagen (10 kap. 23 § skollagen [2010:80]) erbjuda lovskola.  Detta gäller elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Fristående skolor har möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola. Ansökningsblankett finns här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.