Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel där eleven bor.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på de kommunala skolorna. Kommunen ska i första hand utgå från ditt önskemål när en elev placeras på en viss skola. Ditt önskemål om placering på en viss skola får dock inte gå ut över ett annat barns rätt till placering på en skola nära hemmet,  den så kallade närhetsprincipen.
I Höör har vi upptagningsområden som vi utgår från vid skolplaceringar.

Rätten till skolskjuts gäller inte om du som vårdnadshavare valt annan skola än den som kommunen har anvisat.

Fristående skolor har vissa andra regler när det gäller mottagande av elever.

Mer information om skolval finns på Skolverkets hemsida via länken Skolval.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.