Val av skola

Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel där eleven bor.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid de kommunala skolorna. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev placeras vid en viss skola. Vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får dock inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen).
I Höör har vi upptagningsområden som vi utgår från vid skolplaceringar.

Rätten till skolskjuts gäller inte om vårdnadshavare valt annan skola än den som kommunen har anvisat.

Fristående skolor har vissa andra regler när det gäller mottagande av elever.

Mer information om skolval finns på Skolverkets hemsida via länken Skolval.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.