Specialskola

Specialskola är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vem har rätt till specialskola

Elever med vissa funktionsnedsättningar har rätt till specialskola. Specialskolan finns från förskoleklass till årskurs 10 för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • med grav språkstörning
  • med medfödd dövblindhet
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Var finns specialskolan

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.
Mer information om specialskolorna finns på Specialpedagogiska skolmyndigheten webbplats. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.