Eldningsförbud utomhus

Om det är torrt i markerna och risken för gräs- och skogsbrand är stor kan Räddningstjänsten eller Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud.

Beslut om eldningsförbud hittar du på kommunens officiella anslagstavla, under Övriga anslag. Du kan också se om det är eldningsförbud i appen Brandrisk Ute.

Vad betyder egentligen eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär normalt att du inte får använda öppen låga utomhus. Besluten fattas lokalt. All eldning utomhus är då förbjuden med vissa undantag.

Till exempel tillåts du oftast använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Det går också bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och där glöden inte befinner sig nära marken. Gasolgrillar går också bra att använda.

Vid extremt hög brandrisk kan även användning av fasta eldplatser, hemmagrillar, campingkök med mera förbjudas. Förbudet att elda och grilla kan även omfatta den egna tomten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.