Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet kontrolleras om bilen är körduglig. Samma syfte fyller brandskyddskontrollen när det gäller eldstaden och skorstenen.

En anläggning eller eldstad ska regelbundet både rengöras, det vill säga sotas, och kontrolleras. Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Kontroll av en anläggning

Hur ofta en anläggning eller eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll med tre eller sex års intervall. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Brandskyddskontroll får endast utföras av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen. I Höörs kommun är det skorstensfejarmästare Robert Knutsson vid Eslövs Sotningsdistrikt AB.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.