Sotningsjournal

Om du som fastighetsägare har fått dispens för att utföra din egen sotning, måste du ha en sotningsjournal.

I sotningsjournalen ska du som fastighetsägare registrera varje rengörings- och sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen eller visas upp på begäran av räddningstjänsten.

I sotningsjournalen ska du som fastighetsägare fylla i:

  • Sotningsobjekt
  • Sotningsdatum
  • Eventuella anmärkningar
  • Signatur

Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring och sotning inte sker på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi.

Innan medgivandet återkallas ska du som ägare ges möjlighet att förbättra dig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.