Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Fukt och mögel

Fuktskador kan visa sig i form av fuktfläckar, missfärgningar, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Mögel kan se ut på många olika sätt och även ha olika färg. Ibland känner du lukten av möglet utan att det syns.

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer, vilket innebär att badrum är särskilt utsatta. Även läckande vatten- och avloppsstammar är en vanlig orsak till mögelutveckling. Problem i badrummet kan bero på att ventilationen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Det är även bra att se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska. För dig som bor i småhus kan markfukt skapa en del problem, men även relativt nybyggda hus har fått fuktskador, då ofta till följd av den allt snabbare byggtakten.

Förebyggande åtgärder

Det finns flera saker du kan göra för att förebygga fuktproblem. Exempel på det kan vara:

 • Hålla rent under badkar
 • Rengöra golvbrunnar regelbundet
 • Använda duschdraperi
 • Torka bort vattnet på golv och väggar
 • Öppna fönster efter dusch och bad
 • Undvika att borra hål i duschutrymmen, och då särskilt i närheten av duschen
 • Kontrollera att ventilationen fungerar

Risk för hälsobesvär

Om fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa till vilket ökar risken för hälsobesvär. Problem kan även uppstå av att fukt bryter ner bygg- och inredningsmaterial vilket då kan leda till att kemiska ämnen utsöndras till inomhusluften. Till följd av det kan boende drabbas av hälsobesvär såsom problem med luftvägarna och andra överkänslighetsreaktioner. Barn och personer som redan har någon allergi, astma eller annan överkänslighet är extra känsliga.

Ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda problem med fukt eller mögel.

 • Om du bor i hyreshus ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare
 • Bor du i en bostadsrättsförening vänder du dig till din styrelse
 • Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller någon konsult
 • Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller försäkringsbolag, är du välkommen att kontakta oss på miljöenheten

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.