Luften utomhus

Luftkvaliteten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt.

Få platser på jorden, om några, är helt fria från luftföroreningar. I tättbebyggda områden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som orsakar höga halter. Gator med mycket trafik och med höga byggnader på bägge sidor är de platser där halterna blir som högst.

Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

Kommunerna är skyldiga enligt Luftkvalitetsförordning att kontrollera och informera om luftkvalitet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.