Temperatur och drag

De flesta av oss är inomhus en stor del av våra liv och därför är naturligtvis inomhusmiljön viktig. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar innemiljön och din hälsa. För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan 20 och 22 grader.

Det finns risk för att du inte mår bra om temperaturen i din bostad är lägre än 18 grader eller, under vinterhalvåret, högre än 26 grader. På sommaren kan du däremot ibland få acceptera att temperaturen är upp till 28 grader inomhus.

I förskolor, på särskilda boenden och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader. För känsliga personer rekommenderas upp till 22 grader.

Luftfuktighet

Hög luftfuktighet i en bostad kan medföra en ökad tillväxt av kvalster i din bostad. För att se till att luftfuktigheten håller sig på en bra nivå är det viktigt att ventilationer fungerar i din bostad. Det är bra att vädra för att få in ny luft snabbt, men det kan inte ersätta en fungerande ventilation.

Drag

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag. Drag är en vanlig orsak till obehag. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen.

Vid problem

Har du problem med temperaturen i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till oss på miljöenheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.