Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Störande lukter

Matos, tobaksrök och avloppslukt är exempel på lukter som kan vara störande. De kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. Om det under längre perioder är störande lukt ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen eller fastighetsägaren. Om det inte hjälper kan du vända dig till miljöenheten.

Störande lukter kan komma från grannar, trapphus, fastigheten du bor i eller från verksamheter i närheten, till exempel restauranger, djurhållning och komposter. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Orsaker till luktproblem

  • Stängda friskluftsventiler: Om alla fönster och ventiler där frisk luft kan komma in är stängda skapas ett undertryck i lägenheten jämfört med övriga huset. Det kan innebära att det blir bakdrag i ventiler där luften normalt ska sugas ut. Luften sugs då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.
  • Otäta ventilationskanaler: Detta är vanligt framför allt i äldre hus, där ventilationskanalerna är murade och inte täta.
  • Installation av köksfläkt: En köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan göra att det blir bakdrag i kanalen. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.
  • Otätheter i huset: Många äldre hus kan ha otäta väggar med sprickor och hål där lukt kan passera.
  • Trapphus: Lukt i trapphus är vanligt och beror ofta på att det i någon lägenhet har öppnats ett fönster vid matlagning så att det har blivit ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från den lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren. Detta gäller även för underliggande garage.
  • Lukt utifrån: Öppna fönster eller friskluftsventilationer som sitter nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter lättare kan komma in i bostaden.
  • Lukt inifrån: Det kan även uppstå lukt i samband med fukt- och mögelskador eller på grund av ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn.
  • Öppna friskluftsventiler: För att undvika luktstörningar är det viktigt med god ventilation i bostäderna. En förutsättning för det är att friskluftsventilerna i bostaden är öppna. För att undvika matos är det bra att inte öppna fönstret i köket vid matlagning, då det kan spridas till den övriga lägenheten och till grannarna.

Förebygga problem

För att förebygga problem kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad. Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos. Lukter som kommer från fastigheten du bor i kan bero på problem i ventilationssystemet. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter utifrån. Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera din ventilation med ett visst intervall, en så kallad obligatorisk ventilationskontroll. Du kan även själv kontrollera om en godkänd obligatorisk ventilationskontroll är utförd i fastigheten då ett sådant certifikat ska sitta i trapphuset.

Undersökning av lukt

En undersökning av störande lukt bör ge svar på vad det är som luktar och hur den kommer in i bostaden. Det är alltid nödvändigt att kontrollera att bostadens ventilation är korrekt utformad och fungerar väl.

Om du upplever ett problem ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen och påtala problemet. Ibland vet inte exempelvis restaurangägaren själv om att restaurangen ger upphov till störningar. Du kan även vända dig till din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening för att få hjälp med luktproblem i bostaden. Om ingenting händer på ett tag kan du kontakta miljöenheten. Vi gör en bedömning utifrån en subjektiv upplevelse av lukten. En viss lukt anses få förekomma, men det är alltid en bedömning från fall till fall beroende på intensitet, varaktighet och frekvens. Om miljöenheten anser att lukten är oacceptabel kan krav ställas på åtgärder.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.