Ventilation

För att inomhusluften ska hålla en bra kvalitet krävs ett tillräckligt utbyte av luft och att frisk luft kommer in utifrån. En väl fungerande ventilation ser till att luften byts ut tillräckligt ofta.

Ventilationen bidrar till att förebygga att fukt, mögelproblem och allergibesvär uppkommer inomhus. I lokaler som skolor och förskolor är det viktigt att luftutbytet är dimensionerat i förhållande till hur många personer som vistas i lokalerna samtidigt för att säkerställa en bra luftkvalitet.

Kontroll av ventilation

Funktionen hos ventilationssystem i de flesta typer av byggnader måste kontrolleras regelbundet. Det är vi på miljöenheten som ansvarar för tillsynen. Det innebär att vi kontrollerar att reglerna följs och att besiktningsmännen utför ett korrekt arbete.

Har du problem med ventilationen ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för åtgärder. Kvarstår problemen, kontakta oss på miljöenheten.

Så vet du om ventilationen inte fungerar

  • Luften känns instängd och unken.
  • Fukt skapas på insidan av fönster.
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
  • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
  • Ventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.

Så kan du förbättra ventilationen

  • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras. Bor du i hus med självdragsventilation utan friskluftsventiler kan du ta bort en del av tätningslisten i överkanten av fönstren i sovrum och vardagsrum.
  • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
  • Vädra ofta och effektivt genom korsdrag korta stunder.
  • Håll köksfönstren stängda när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos. Däremot kan köksdörren stå på glänt och fönster i närliggande rum vara öppna.
  • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan försämra grannarnas ventilation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.