Vedeldning

För dig som eldar med ved eller andra träbränslen finns det regler och riktlinjer som är bra att känna till. Det är viktigt att elda på ett sätt som gör att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt.

Vedeldning i panna eller kamin blir lätt störande för omgivningen. Det räcker med att du eldar på fel sätt, för att förstöra luften för ett helt område. Dessutom kan vissa väderlekar göra så att rökgaserna stannar kvar på för låg höjd i området.

Om din eldstad är bristfällig ökar risken för luftföroreningar och att andra människor störs. Dessutom går det åt mer ved vilket gör det dyrare att elda.

Eldningsteknik

Låg fukthalt är helt avgörande för att veden ska kunna eldas med låga utsläpp och hög verkningsgrad. Energiinnehållet är nästan dubbelt så stort i torr ved jämfört med färsk ved. Veden bör därför torkas minst en sommarsäsong eller gärna två.

Det är mycket viktigt att hög temperatur nås så snabbt som möjligt när du tänder fyr. Använd därför finhuggen ved som är högst fem centimeter i tjocklek och har torkats inomhus de sista månaderna.

All eldning ska ske med god lufttillförsel och tillräcklig temperatur så att du får en så fullständig förbränning som möjligt och ”pyreldning” undviks. Elda med tillufts- och rökgasspjäll öppna.

Självklart får du inte elda med material som inte är avsett som bränsle till exempel målat eller impregnerat virke, spånskivor, plaster, gummi, mjölkförpackningar, papper och köksavfall. Detta kan ge upphov till giftiga rökgaser.

Titta på röken

Du kan kontrollera förbränningen genom att gå ut och titta på röken. Kalla dagar kommer röken, vid god förbränning, att vara vit av vattenånga. Vid varma dagar är röken, vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett ”värmedaller”. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att röken innehåller tjära.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.