Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens styrelse, nämnder och rådet i frågor som är aktuella för ålders- och förtidspensionärer.

Pensionärsrådet är också en viktig kanal för de äldre att
påverka kommunens äldreomsorg och ett sätt för kommunen att få råd i frågor som rör de äldre i samhället. Vill du veta mer kontakta, ordföranden i pensionärsrådet tillika Socialnämndens ordförande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.