Livsmedel

Det är du som livsmedelsföretagare som har ansvar för att producera säker mat. När våra livsmedelsinspektörer gör en kontroll tittar vi på hur verksamheten sköts, om det är rent, om märkningen är korrekt och om verksamheten i övrigt följer livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelslagstiftningen styr vad du får göra och vilket ansvar du har i en verksamhet som hanterar livsmedel.

Lagstiftningen finns till för att du som kund eller gäst ska känna dig trygg när du handlar och äter mat. Lagen finns också till för att kontrollera att det är säker mat som finns i butiker och på restauranger så att du inte blir lurad eller sjuk.

Offentliga handlingar

Miljöenhetens handlingar är offentliga. Det gäller både för journalister och för allmänheten. Detta innebär att inkommande och utgående handlingar, exempelvis anmälningar och inspektionsprotokoll, som förvaras hos myndigheten kan lämnas ut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.