Skåneleden

Skåneleden är en totalt 130 mil lång vandringsled som sträcker sig igenom hela Skåne. Leden är uppdelad i sex delleder och varje delled är i sig uppdelad i kortare etapper. Totalt finns det 118 etapper i Skåne. I Höörs kommun går dellederna ”SL2 - Nord till Syd” och ”SL3 - Från ås till ås”.

Via Skåneledens hemsida kan du läsa mer om Skåneleden, de olika dellederna och etapperna samt planera din vandring via ett kartverktyg.

Omdragning av Skåneleden genom Höör

Anledningen till att Skåneleden (SL2 och SL3) dragits om är att leden korsade både järnvägen och riksväg 23 på ett osäkert sätt och det gick inte att lösa helt trafiksäkra övergångar med den tidigare sträckningen. Då det är ont om platser att ta sig över (eller under), både riksväg 23 och järnvägen, så fanns det ingen annan lösning än att dra leden via centrala Höör. Vi ser det som positivt att säkerheten förbättras och att skåneleden nu passerar tågstationen med denna nya dragning.

Den nya dragningen går via Fogdarödsskogen, centrala Höör via tågstationen och vidare norrut mot Frostavallen. Vindskyddet vid Onsvalakällan finns kvar och är en markerad avstickare.

Omdragningens nya etapper:

  • Bjeveröd-Höörs station SL2-3 10,6 kilometer
  • Höörs station-Frostavallen SL2-3 7 kilometer
  • Frostavallen-Södra Hultarp SL3 12,7 kilometer
  • Frostavallen-Lillsjödal 21 km
Skåneleden via Höör C

Dellederna 2 och 3 av Skåneleden går nu via Höör C.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.