Skånes Mitt

Att exakt kunna beräkna Skånes mittpunkt är i princip omöjligt eftersom det finns flera olika mätsystem att utgå ifrån. Dock har resultaten av de olika mätningarna som gjorts hamnat inom ett relativt begränsat område, nämligen i Höör.

Då mittpunkten är av symbolisk betydelse för Skåne beslöt Skånska Akademien tillsammans med Höörs kommun att speciellt markera ut en plats. 2007 gjorde Sven Rosborn för Skånska Akademien en beräkning utifrån begreppet landskapets geografiska tyngdpunkt. Denna beräkning gav en plats vid ruinen av Brännemölla i Höörs norra utkant.

Brännemölla

Brännemölla nämns i skrift första gången på 1500-talet. Den var en av de fem större möllor som fanns längs Höörsån. Idag är Höörs mölla den enda som finns bevarad. Dammen framför Brännemölla kallades först för Mölledammen, sedan Ankdammen men numera säger vi Brännemölladammen.

Konstverket Mittelen

Konstverket Mittelen uppfördes av konstnären Lars Ekholm genom samarbete och stöd mellan Skånska Akademien, Höörs kommun, Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, Frosta Härads Hembygdsförening och Höörs Försköningsförening. Den 3 oktober 2009 avtäcktes verket av landshövdingen. Mittelen består av tre delar: möllestenen av Höörsandsten, själva skulpturkroppen av corténstål och solen. Den 4 oktober klockan 12 visar solen med sin ljusstråle var Skånes tyngdpunkt finns i Skånes Mitt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.