Orups strövområde

På Orupsberget hittar du vacker natur och spännande spår av äldre tider. Det finns gravhögar och övergivna gårdstomter gömda i grönskan. Högst upp på krönet tronar Orups gamla sanatorium.

I Orups strövområde finns en mountainbikebana och fem strövslingor av varierande längd, i vacker kuperad terräng. Slingorna är promenadvänliga. En är asfalterad och fungerar fint för dig som behöver lite jämnare underlag.

En kvinna ute på en vandringsled. Kvinnan står framför en karta och pekar på den med fingret.

Startpunkter för de markerade strövslingorna är Orups sjukhus och Sätoftaskolan. Slingorna är välbesökta och används av både friluftsmänniskor, motionärer, skolelever och besökare till sjukhuset. Vissa tar med sig hunden medan andra tar sig fram till häst. Tänk på att hundar ska hållas kopplade inom offentliga platser och på markerade motionsspår i kommunen. När hunden är lös på andra platser i kommunen ska den ha ett halsband med ägarens kontaktuppgifter.

Slingorna

Asfaltslinga, 0.8 kilometer: Lämplig slinga för dig som behöver jämnt underlag och inte för mycket lutningar. Endast start vid Orups sjukhus. Följ asfalten från informationstavlan.

Vit slinga, 0.8 kilometer: Naturslinga i skogen något kuperad. Endast start vid Sätoftaskolan.

Blå slinga, 1.7 kilometer: Naturslinga som passerar rastplatsen Dragablås. Start från Sätoftaskolan. För start från Orups sjukhus, följ skyltning längs asfaltslingan cirka 400 meter till rastplatsen.

Röd slinga, 2.8 kilometer: Naturslinga. Start från Sätoftaskolan och Orups sjukhus.

Gul slinga, 5.1 kilometer: Naturslinga men går även längs gång- och cykelväg och passerar busshållplatsen vid Orups sjukhus.

Mountainbikebana

Kartor och information

I vår informationsfolder finns karta över stigarna. Om du inte har möjlighet att själv skriva ut foldern, finns den att hämta på biblioteket och i medborgarcenter i kommunhuset.

Skötsel

Den största delen av marken i Orups strövområde ägs och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Höörs kommun ansvarar för skötseln av vandringsslingorna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.