Skolval förskoleklass och åk 7

Nu är det möjligt för vårdnadshavare att välja skola för de barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Du väljer den skola eller skolor som du önskar att ditt barn ska placeras på i e-tjänsten Optiplan. Skolvalet är öppet under 12 – 27 februari 2024.

Det är viktigt att välja skola

Det är viktigt att välja skola för ditt barn eftersom det inte automatiskt finns rätt till plats i en kommunal skola kopplat till hemadressen. Det är möjligt att välja tre skolor till ditt barn, vissa skolor har ont om platser och vi rekommenderar att du väljer fler än en skola till ditt barn. Genom att välja skola under tiden som skolvalet är öppet ökar du chansen för att ditt barn ska gå i den skola du önskar.

Att välja skola till förskoleklass

Vårdnadshavare för barn som är födda 2018 och som inte redan går i förskoleklass bör välja skola inför höstterminen 2024. Förskoleklass omfattar cirka 3 timmars verksamhet om dagen. Verksamheten är kostnadsfri och är en viktig förberedelse inför skolstart. Förskoleklass omfattas av skolplikten och är obligatorisk för alla barn.

Fritidshem för barn i förskoleklass

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har möjlighet att få plats i fritidshem till och med den terminen när barnet fyller 13 år. Du ansöker om plats på fritidshem för ditt barn efter att ni har fått besked om vilken skola barnet har fått plats på. Ansökan görs via e-tjänsten IST förskola, grundskola och fritidshem. Samma ansökan gäller för kommunala och fristående skolor i Höörs kommun. Ditt barn är välkommen till fritidshem för barn i förskoleklass från den 1 augusti.

Det är viktigt att du säger upp din förskoleplats

Det är viktigt att du säger upp ditt barns plats i förskolan om hen ska börja förskoleklass. Tänk på att det är en månads uppsägningstid. Du säger upp platser i e-tjänsten IST förskola, grundskola och fritidshem. Om du inte säger upp din plats på förskolan sägs den automatiskt upp den 31 juli 2024.

Så här gör du skolvalet för förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet görs i e-tjänsten Optiplan mellan dem 12 – 27 februari 2024. Samtliga vårdnadshavare behöver bank-id för att kunna ansöka om skolplacering i vår e-tjänst.

Det finns en möjlighet att i undantagsfall göra skolvalet på en blankett. Blanketten för skolvalet kan användas om:

 • vårdnadshavare saknar bank-id
 • barn bor i familjehem
 • barnet saknar fullständigt personnummer
 • någon i familjen har skyddade uppgifter
 • barnet är folkbokförd utanför Höörs kommun.

Ansöka om plats

I ansökan är det möjligt att ange upp till tre önskade skolor. Valen ska rangordnas så att skola nummer ett är den du önskar i första hand. Ansökan görs under perioden den 12 till 27 februari 2024. För att ansökan ska vara giltig måste samtliga vårdnadshavare logga in med bank-id och godkänna skolvalet innan den 27 februari.

Om du inte gör en ansökan i tid

Skolval som inte är godkända av båda vårdnadshavarna eller inte gjord under ansökningsperioden räknas som ogiltiga och räknas som att inget val har gjorts. I dessa fall placeras barnet på en skola där det finns plats.

Urvalskriterier vid skolplacering

Grundregeln är att barnet ska placeras på den skola som vårdnadshavarna önskar. Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns platser. I dessa fall görs ett urval och barnen placeras utifrån den så kallade närhetsprincipen. Beslut om placering på kommunal skolenhet utgår från att en elev har rätt att gå i en skolenhet nära hemmet eller, om ingen skolenhet finns inom skolskjutsavståndet från folkbokföringsadressen, på den skolenhet dit skolskjuts går, så kallad reserverad skola. Det är dessa kriterier i tur och ordning som styr vilket barn som får plats på skolan:

 1. Barn med skyddad identitet.
 2. Barn med särskilda skäl till plats.
 3. Relativ närhet till skolan.
 4. Barnet har syskon som ska gå i årskurs F – 3 på skolan det läsår ansökan avser – syskonförtur.
 5. Absolut avstånd till skolan.
 6. Lottning om platser.

Om ett barn inte får plats på någon av de önskade skolorna placeras barnet på en skola så nära hemmet som möjligt, där det finns plats. Alla ansökningar som kommer in under ansökningsperioden behandlar man på samma sätt – det är ingen förtur för de barn vars ansökningar har kommit in tidigt under ansökningsperioden.

Elever som redan har placering på skolenheten sedan tidigare har enligt skollagen rätt att gå kvar i skolenheten till och med skolenhetens sista årskurs.

Fristående och kommunala skolor utanför vår kommun

Höörs kommun hanterar enbart placeringar till kommunala grundskolor i Höörs kommun. Det innebär att om du vill att ditt barn ska gå i en friskola eller kommunal skola utanför kommunen ansöker du direkt till dem. Du behöver även göra skolvalet i e-tjänsten Optiplan där du anger ”Skolplacering utanför kommunen” som ditt val.

Det är viktigt att du meddelar oss så fort ditt barn har fått ett besked om skolplacering utanför Höörs kommun. Detta gör du via mejl skolplaceringar@hoor.se.

Besked om placering

Du får ett besked om vilken skola ditt barn har placerats på i e-tjänsten Optiplan i mitten av april. Du får e-post när det finns ett besked att ta del av eller brev per post beroende på hur du har gjort din ansökan.

Hur man överklagar beslut

Om du inte är nöjd med skolplaceringen kan du överklaga beslutet. Mer information hur du går tillväga finner du här.

Skolbyte och uppsägning av plats

Du som har gjort skolvalet och önskar att byta skola kan ansöka om skolbyte. Ansökningen görs i e-tjänsten IST förskola, grundskola och fritidshem mellan den 1 juli och 1 augusti 2024. Byte beviljas i mån av plats enligt samma urvalskriterier som gäller för skolvalet. Beskedet om skolbyte kommer att ske efter den 7 augusti 2024. Det är viktigt att du som har blivit erbjuden en plats på en annan skola än den kommunala skola i Höörs kommun säger upp platsen som ditt barn inte ska gå på. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten IST förskola, grundskola och fritidshem.

Du som ska flytta till Höör

Om ni är på väg att bosätta er i Höörs kommun skicka e-post till skolplaceringar@hoor.se för att få mer information. Vi hör av oss med mer information efter att vi har mottagit ditt mejl.

Den relativa närhetsprincipen

Vi utgår ifrån huvudregeln att ett barn ska få plats på den skola som vårdnadshavare har önskat i skolvalet. Det innebär inte att ett barn som ska placeras i förskoleklass eller årskurs 7 har rätt att få en plats på skolan som ligger närmast hemmet.

Om det finns fler sökande än platser på en viss skola gör vi ett urval av vilka barn som får en plats på skolan. Vi utgår då från den relativa närhetsprincipen.

En modell som illustrerar närhetsprinciper.
En modell som illustrerar närhetsprincipen.

Den relativa närhetsprincipen innebär att om barn A och B har ansökt om plats på en skola där det endast finns plats för ett av barnen, mäts båda barns avstånd till den sökta skolan och en skola där det finns plats. Det avstånd som mäts är gång och cykelväg mellan barnets hemadress och skolan på gång- och cykelvägar. Barnet med längre avstånd mellan hemadressen och skolan där det finns plats får platsen. Barnet erbjuds plats i skolan där det finns platser kvar.

Friskolorna i Höörs kommun har egna kösystem. Kontakta gärna friskolan du vill att ditt barn ska gå på för mer information.

Skolskjuts

Ett barn som har fått skolplats i skolvalet kan ha rätt till skolskjuts vid ett visst avstånd mellan hemadressen och skolan. Mer information om skolskjuts finns på vår webbsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.