Odlingslandskapet

Odlingslandskapet är betydelsefullt av flera skäl – här produceras livsmedel, här finns kulturarv och plats för rekreation, men inte minst är odlingslandskapet livsmiljö för många arter.

Storskaligt odlingslandskap

Landskapet söder om Ringsjöarna utgörs av ett storskaligt odlingslandskap dominerat av åkrar. Naturvärdena i detta landskap finns främst i olika småbiotoper, som åkerrenar, stengärden och märgelgravar, som bidrar till variation och ger livsutrymme för många av odlingslandskapets arter.

Småskaligt odlingslandskap

Norr om Ringsjöarna är landskapet mer småskaligt med åkrar, betesmarker och skog i en mosaik. I detta landskap ligger många av Höörs mest värdefulla naturbetesmarker.

Strandängar och fuktängar

Strandängar och fuktängar som betas eller slås är andra inslag i odlingslandskapet som har stort värde för bland annat fågellivet. Sätofta hed strax norr om Östra Ringsjön och Slabälta ängar söder om Munkarp är exempel på områden med stora sammanhängande fuktängar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.