Träd

Träd är värdefulla inslag i vår miljö. Vi upplever dem som vackra och karaktärsfulla och kan följa årstidernas växlingar genom dem. För många fåglar, insekter och andra smådjur, mossor, lavar och svampar är de livsnödvändiga.

Träd bidrar också med många olika nyttor för oss människor. De ger skugga och svalka när det är värmebölja, de hejdar vinden och binder jorden så att den inte regnar bort.

Träd kan bli gamla, en ek kan till exempel bli 500–600 år. Deras värde ökar med åldern; de blir större och ger ännu mer identitet till en plats, och blir ännu värdefullare livsmiljöer för andra organismer. Även döende och döda träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden.

Ibland stör vi oss på träd – vi kanske tycker att de skuggar vår uteplats eller att det är jobbigt att ta hand om alla löv eller ekollon. Det upplevda besväret måste då vägas mot trädets värde och nyttan det gör. Det kan ta hundratals år innan värdet av ett fullvuxet, gammalt träd har återskapats.

Fällning av träd

Begrunda noga ett träds värde och nytta för både dig själv, kommande generationer och vår miljö (se ovan), och väg det mot dess eventuella upplevda olägenhet, innan du bestämmer dig för att fälla det.

Du kan behöva söka marklov för att fälla träd på din tomt, det beror på hur detaljplanen är utformad. Ta kontakt med bygglovsavdelningen så får du besked. På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur du kontaktar bygglovsavdelningen.

Om du önskar att kommunen ska ta ner ett träd på kommunal mark ska du lämna in en ansökan om detta. Du ansöker på kommunens hemsida. På grund av trädens höga värden är kommunen restriktiv med att ta ner träd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.