Spännande geologi

För den som är intresserad av geologi finns mycket att se i Höörs kommun. Här finns tydliga spår efter mötet mellan två kontinenter.

Gränsen mellan urberget i norr och den yngre, sedimentära berggrunden i söder kallas för Tornqvistlinjen och ligger strax norr om Ringsjöarna, med Orupsberget som en tydlig markör. I den här gränszonen går bland annat sandsten i dagen.

Vulkaner

För 80–170 miljoner år sedan fanns det aktiva vulkaner i Höörs kommun. I dag ser vi resterna, basaltkupper, som lite oväntade berg, kullar och klippor i terrängen.

Bergarten basalt har bildats av vulkanernas stelnade inre. Basalten ger näringsrik jordmån, högt pH-värde och gör att arter som blåsippa, myskmadra och ädla lövträd trivs.

Vid vulkanerna är miljön oftast brant och stenig och därför har det varit svårt att bedriva skogsbruk. Därför har marken ofta varit trädbevuxen under mycket lång tid. Basaltkupperna är mycket värdefulla ur naturvårds­synpunkt, med många hotade och sällsynta arter.

Allarps bjär är ett fint exempel på en basaltkupp med rik flora och många sällsynta svampar, mossor och lavar. Ett annat exempel på en basaltkupp är Bjäret. Både Bjäret och Allarps berg är naturreservat som du kan läsa mer om på kommunens hemsida.

Höör-sandsten

Tydliga spår efter stenbrytning finns både i Stenskogen söder om Höörs tätort och vid Vittseröd strax öster om Stockamöllan. Här har sandsten brutits sedan medeltiden, till bland annat kvarnstenar och byggnader. Viss aktivitet pågår fortfarande i den så kallade Stanstorpsgraven.

Höör-sandsten har inte bara varit av stor ekonomisk betydelse för orten utan är även av vetenskapligt intresse. Stanstorpsgraven är internationell typlokal för jurassisk sandsten, det vill säga sandsten som bildades under den geologiska tidsåldern Jura som inföll för omkring 150-200 miljoner år sedan.

Läs mer:

För den som är intresserad av mellanskånes geologi finns mer att läsa på Geopark Skånes hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.