Våtmarker

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden.

Våtmarker är viktiga av andra skäl

Våtmarker kan magasinera och fördröja vatten och minskar därför risken för översvämningar. Våtmarkerna binder koldioxid och är därför viktiga för att minska negativ klimatpåverkan.

I de norra delarna av Höörs kommun finns öppna mossar och andra magra våtmarker. Svale mosse en bit väster om Skuddarp är det finaste exemplet. Märgelgravar och dammar är ett värdefullt inslag i jordbrukslandskapet i kommunens södra del, där det annars är brist på våtmarker.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.