VA-plan

En kommunal VA-plan syftar till att skapa en heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering i hela kommunen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Kommunstyrelsen har beslutat att du som berörd fastighetsägare ska kunna ta del av planerna för den kommande utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp (VA). Tanken med samrådsremissen är att ge dig som berörs av VA-utbyggnadsplanen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Områdena som omfattas i utbyggnadsplanen listas nedan tillsammans med preliminär tidsplan för utbyggnad:

  • Holma, 2021–2022
  • Jularp, 2021–2023
  • Sjunnerup, 2022–2024
  • Bokeslund och Bokehall, 2022–2025
  • Wrangelsborg, 2026
  • Broslätt, 2027–2029
  • Karlarp, efter 2030

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.