Skåneleden

Skåneleden är en totalt 130 mil lång vandringsled som sträcker sig igenom hela Skåne. Leden är uppdelad i sex delleder och varje delled är i sig uppdelad i kortare etapper. Totalt finns det 118 etapper i Skåne. I Höörs kommun går dellederna ”SL2 - Nord till Syd” och ”SL3 - Från ås till ås”.

Via Skåneledens hemsida kan du läsa mer om Skåneleden, de olika dellederna och etapperna samt planera din vandring via ett kartverktyg.

Omdragning av Skåneleden genom Höör

På grund av Skåneledens (SL2 och SL3) trafikfarliga dragning över både järnvägen och väg 23 samt önskemål att Skåneleden ska passera tågstationen så har vi tagit fram en ny dragning genom centrala Höör. Den nya dragningen kommer att gå via Fogdarödsskogen, centrala Höör och vidare norrut och ansluta till befintlig led i höjd med Maglebjär. Vindskyddet vid Onsvalakällan kommer att finnas kvar och blir en markerad avstickare.

Den nya dragningen kommer att märkas ut med start 15 oktober 2021. Den gamla dragningen kommer att finnas kvar under omdragningen.

Omdragningen innebär nya etapper:

  • Bjeveröd-Höörs station SL2-3 10,6 kilometer
  • Höörs station-Frostavallen SL2-3 7 kilometer
  • Frostavallen-Södra Hultarp SL3 12,7 kilometer

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.