Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Skåneleden

Skåneleden är en totalt 130 mil lång vandringsled som sträcker sig igenom hela Skåne. Leden är uppdelad i sex delleder och varje delled är i sig uppdelad i kortare etapper. Totalt finns det 118 etapper i Skåne. I Höörs kommun går dellederna ”SL2 - Nord till Syd” och ”SL3 - Från ås till ås”.

Via Skåneledens hemsida kan du läsa mer om Skåneleden, de olika dellederna och etapperna samt planera din vandring via ett kartverktyg.

Skåneleden genom Höör

Skåneleden i Höörs går via Fogdarödsskogen, centrala Höör via tågstationen och vidare norrut mot Frostavallen. Vindskyddet vid Onsvalakällan finns kvar och är en markerad avstickare.

Skåneleden via Höör C

Dellederna 2 och 3 av Skåneleden går nu via Höör C.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.