PRIS- prao i Skåne

PRIS är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete, som resulterar i stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet.

PRIS ska öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkar könsstereotypa och diskriminerande strukturer. Målgrupp är de skånska arbetsgivarna och de inom kommunerna som arbetar med prao. Fyra projektledare ansvarar för genomförandet.

Trettio Skånska kommuner deltar i projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Skåne.

PRIS arbetar med påverkansarbete gentemot arbetsgivare både i näringsliv och offentlig sektor. Stor vikt läggs vid att arbeta med frågor kring attityder till prao och arbetsmiljö med särskilt fokus på bristbranscher så som industri, teknik samt vård- och omsorg.

Du som är handledare, arbetsgivare eller företagare får inspiration, information och tips hos PRIS- Prao i Skånes webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.