Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Tips till arbetsgivaren

Olika arbetsplatser har varierande förutsättningar för att ta emot praoelever. Inom vissa branscher finns det många arbetsuppgifter som passar för praoeleven medan det inom andra krävs en större eftertanke. 

Oavsett är det bra att på förhand tänka ut ert huvudsakliga syfte till att ta emot en praoelev och i förväg fundera ut arbetsuppgifter som praoeleven kan få testa på. Läs mer i Framtidsvalets broschyr Varför prao och praktik?

Lämpliga arbetsuppgifter

Vad som anses vara en lämplig arbetsuppgift för en praoelev kan variera från person till person. I vissa fall kan arbetsmiljöregler styra vilka uppgifter som praoeleverna får utföra. I Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta” beskrivs detta närmare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.