Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Är du 16-19 år och är utan jobb eller studier? Eller funderar du på att hoppa av gymnasiet? Kommunen kan hjälpa dig att komma vidare mot arbetsmarknaden eller andra studier. Det kallas det kommunala aktivitetsansvaret.

Om du inte påbörjat en gymnasieutbildning eller valt att hoppa av din gymnasieutbildning i förtid, är kommunen skyldig att erbjuda dig något annat, exempelvis praktik. Kontakta oss gärna för att höra mer om vilka olika alternativ som finns.

Aktivitetsansvaret är inskrivet i lagen

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. I Skollagen står det så här:

En hemkommun skall löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning

Läs mer om Drivhuset – stöd för jobbsök och praktik

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.