Särskilda behov, extra stöd

Barn och elever i våra verksamheter har rätt till stöd och stimulans så att de utvecklas i enlighet med utbildningens mål.

Om det befaras att en elev inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås utreds behovet och rektor beslutar om särskilda stödinsatser ska sättas in. De särskilda stödinsatserna anges i ett åtgärdsprogram. Som förälder ges du möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet upprättas. Utredning av elevers stödbehov sker i samråd med skolans elevhälsa.

Barn i förskola och pedagogisk omsorg har också rätt till särskilt stöd om de behöver det. I förskolan upprättas inga åtgärdsprogram. Men som förälder ges du möjlighet att delta när stödinsatserna beslutas.
Om du som förälder har funderingar kring särskilt stöd kontaktar du rektor eller förskolechef på ditt barns skola eller förskola.

Mer information om särskilt stöd på Skolverket

Vad gäller för extra anpassningar och särskilt stöd från Skolverket

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.