Särskilda behov, extra stöd

Barn och elever i våra verksamheter har rätt till stöd och stimulans så att de utvecklas i enlighet med utbildningens mål.

Tilläggsbelopp kan sökas av förskola och pedagogisk omsorg samt fristående grundskola och fristående anpassad grundskola för barn och elever med ett extraordinärt stödbehov. Tilläggsbelopp kan också sökas som ersättning för elever i fristående grundskola som ska erbjudas modersmålsundervisning eller som deltar i lovskola (Skollagen, 8 kap. 23§, 9 kap. 21§, 10 kap. 39§).

Riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp finner ni här.

Mer information om särskilt stöd hittar du på Skolverkets webbplats

Vad gäller för extra anpassningar och särskilt stöd från Skolverket

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.